Veelgestelde vragen


Wat kost het organiseren van een Maatschappelijke Beursvloer?

Een gemiddelde Beursvloer kost € 30.000. De hoogste kosten zijn die van de inzet van personeel om de Beursvloer te organiseren. Het aantal uren om een Beursvloer te organiseren hangt sterk samen met de samenstelling, netwerken en taakverdeling binnen de werkgroep. Verschillende organisatoren hebben aangegeven dat het organiseren van een eerste Beursvloer hen circa 350 uur kostte. De overige kosten van de Beursvloer hoeven niet hoog te zijn. Vaak zijn er partijen die bereid zijn tijd te investeren en gratis of tegen een gereduceerd tarief diensten willen leveren zoals de locatie, catering en drukwerk. Maar deze sponsoring moet wel worden binnen gehaald. Daar dient voldoende tijd voor te zijn of iemand voor worden aangetrokken.

Hoe kom ik als organisator aan Beursvloerjassen?

Kijkt u hiervoor bij de beschikbare MIDDELEN. Daar kunt u Beursvloerjassen (in de Beursvloer huisstijl) voor hoekmannen/-vrouwen tegen een kleine vergoeding aanvragen.

Hoeveel deelnemers telt een Maatschappelijke Beursvloer en wie zijn dit?

Aan een gemiddelde Beursvloer nemen circa 50 maatschappelijke organisaties en 35 bedrijven deel. Ongeveer 70% van de aanwezige maatschappelijke organisaties komt uit de zorg&welzijnsector, 15% kunst en cultuur, 10% onderwijsinstellingen en de resterende 5% overig zoals sportverenigingen, natuur&milieuorganisaties. Van het aantal aanwezige bedrijven neemt het Midden en Klein Bedrijf 90% voor haar rekening. In de overige 10% zijn relatief veel banken, verzekeraars en accountantskantoren vertegenwoordigd.

Hoeveel matches worden er gemiddeld gemaakt op een Maatschappelijke Beursvloer en hoeveel worden er daadwerkelijk uitgevoerd?

Per Beursvloer worden gemiddeld 88 matches gemaakt. Echter tijdens de netwerkborrel na de Beursvloer zelf worden vaak ook nog matches gemaakt. Daarnaast monden sommige matches uit in jarenlange samenwerking. Tot slot worden er ook matches gemaakt op de Beursvloer waarvoor geen formulier wordt ingevuld maar men visitkaartjes uitwisseld. Het gemiddelde ligt daardoor tussen de 10% en 30% hoger dan de genoemde 88. 

Gemiddeld blijkt 80% van de matches binnen 1 jaar na de Beursvloer uitgevoerd te zijn. 18% zit nog in de planning en 7% wordt niet uitgevoerd.

Beursvloer 2022 | Ontwerp: Digital Analog | Ontwikkeling: Schmeits websolutions