Rendement


Het rendement van de Maatschappelijke Beursvloer bestaat uit concrete matches maar zeker ook uit het leggen van nieuwe contacten, versterken van je netwerk en creëren van duurzame samenwerkingen. Verschillende werelden ontmoeten elkaar. Partijen die elkaar anders niet snel tegen zouden komen raken in gesprek.

Inmiddels vinden, verspreid over het land, ruim 70 Maatschappelijke Beursvloeren per jaar plaats. Hieruit ontstaan enkele tienduizenden matches. Zou je deze matches omrekenen naar klinkende munten, dan gaat het om een rendement van enkele miljoenen euro’s per jaar. Dit samen maakt de Maatschappelijke Beursvloer met recht de Beursvloer met het grootste (maatschappelijke) rendement!

Rendement voor maatschappelijke organisaties

  • vraag/klus die op eigen kracht niet of moeilijk te realiseren is, wordt verwezenlijkt
  • kans om veel aanbieders in een korte tijd persoonlijk te spreken
  • mogelijkheid om een duurzaam bedrijvennetwerk op te bouwen dat ook op andere momenten benaderd kan worden

Rendement voor bedrijven

  • invulling geven aan de maatschappelijke betrokkenheid/sociaal ondernemen
  • uitdaging om betrokkenheid verder te laten reiken dan sponsoring
  • kans om veel maatschappelijke organisaties in een korte tijd persoonlijk te spreken

Rendement voor gemeenten

  • succesvolle methode om samenwerking tussen het maatschappelijke veld en het bedrijfsleven te stimuleren
  • aansluiting op de sociale agenda (Wmo en civil society)
  • verbreding van het lokale netwerk

De Beursvloer als 'verbinder'

Steeds meer Gemeenten zien de Beursvloer als een middel om de verbinding te maken tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Van nature vinden deze twee partijen elkaar moeizaam of niet. Door jaarlijks een Beursvloer te organiseren verbind je deze twee partijen op een duurzame manier.

Beursvloer 2023 | Ontwerp: Digital Analog | Ontwikkeling: Schmeits websolutions