Rendement


Op een Maatschappelijke Beursvloer gaat het rendement verder dan de indrukwekkende gemiddelde waarde van €100.000. Een match is niet slechts een transactie. Het is het verrijken en versterken van je netwerk, het smeden van duurzame allianties en het ontdekken van nieuwe perspectieven.
 

Elk jaar vinden er tientallen Maatschappelijke Beursvloeren plaats verspreid over het hele land, resulterend in duizenden waardevolle matches. Als je deze matches vertaalt naar tastbare waarde, spreken we over rendementen die de miljoenen euro's overschrijden. De Maatschappelijke Beursvloer is niet zomaar een beursvloer, het is een bron van maatschappelijk rendement!
 

Voor maatschappelijke organisaties betekent deelname:

 • Realisatie van activiteiten en klussen die anders moeilijk te verwezenlijken zijn.

 • Een unieke kans om in korte tijd persoonlijk met talloze aanbieders in gesprek te gaan.

 • Binnenhalen van expertise die binnen de organisatie ontbreekt.

 • Mogelijkheid om een duurzaam bedrijvennetwerk op te bouwen voor langdurige samenwerking.

 • Vinden van materialen of faciliteiten die essentieel zijn voor de organisatie.
   

Voor bedrijven biedt deelname:

 • Concrete invulling van werknemersvrijwilligerswerk, maatschappelijke betrokkenheid, sociaal ondernemen, Social Return On Investment (SROI) of Sustainable Development Goals (SDG's).

 • Uitdaging om betrokkenheid verder te laten reiken dan traditionele sponsoring.

 • Unieke gelegenheid om in korte tijd persoonlijk in contact te komen met diverse maatschappelijke organisaties.

 • Profileren als een bedrijf met diepgaande maatschappelijke betrokkenheid.
   

Voor gemeenten levert de Maatschappelijke Beursvloer:

 • Een bewezen methode om samenwerking tussen het maatschappelijke veld en het bedrijfsleven te stimuleren.

 • Naadloze aansluiting op de sociale agenda, met impact op het gebied van WMO en civil society.

 • Uitbreiding van het lokale netwerk en praktische invulling voor bedrijven met betrekking tot Social Return on Investment (SROI).
   

De Maatschappelijke Beursvloer fungeert als de ultieme 'verbinder'. Steeds meer gemeenten erkennen het als een krachtig middel om duurzame bruggen te slaan tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 

Beursvloer 2024 | Ontwerp: Digital Analog | Ontwikkeling: Schmeits websolutions